Energie-audit

225397554_ea2e7de08b_z

Grote ondernemingen verplicht een energie-audit uit te voeren

In juli 2015 is de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 richtlijn energie-efficiëntie in werking getreden. Dit houdt in dat voor grote ondernemingen het verplicht is gesteld om een energie-audit uit te voeren als onderdeel van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) uit 2012. Het doel van de energie-audit is om via een systematische aanpak informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. Door het energieverbruik in kaart te brengen worden mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing gesignaleerd en meetbaar gemaakt.

Wat zijn de verplichtingen?

Grote ondernemingen dienen elke vier jaar een energie-audit uit te voeren, waarbij de eerste keer vóór 5 december 2015 moet zijn. Voor ondernemingen die reeds een audit uit voeren in het kader van de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) geldt deze termijn niet. Daarnaast zijn bedrijven uitgezonderd die een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem gebruiken, waarbij voldaan moet worden aan de EN ISO 50001:2011 norm of een combinatie van EN ISO 14001:2004 en EN ISO 14051:2011.

Wat houdt de energie-audit in?

In de richtlijn is niet gespecificeerd hoe de energie-audit er exact uit moet komen te zien. Het wordt echter aangeraden om bestaande richtlijnen zoals de ISO normering aan te houden, waarbij de audit tenminste het volgende bevat:

  • Een overzicht van de omvang van de bestaande energiestromen
  • Een verdeling van deze energie naar functie, evenals eventuele omzettingen
  • Een kwantitatief overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming tot 2020
  • Een beschrijving van de mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmogelijkheden

Water & Energy Solutions hanteert deze opbouw in de integrale Water & Energy Check.

Wie mag de energie-audit uitvoeren?

De onderneming kan zelf de energie-audit opstellen of een externe dienstverlener hiertoe opdracht verstrekken.

Hoe kan Water & Energy Solutions ondersteunen?

Water & Energy Solutions heeft jarenlange ervaring met energiebesparende onderzoeken die voldoen aan de eisen van de energie-audit en die voor onze klanten op korte termijn significante besparingen kunnen opleveren. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via onze contactpagina, onderstaande gegevens, of uw contactpersoon.

info@waterandenergysolutions.nl
+31 (0) 50-2104532

Onderliggende stukken

Tijdelijke regeling implementatie
Toelichting RVO

Comments are closed.