Onze aanpak

Het bestaansrecht van een productieplant is het genereren van waarde door grondstoffen om te zetten in producten. Engineers zijn verantwoordelijk voor productiespecificaties, veiligheid, proces uptime, etc. terwijl de meeste consultants zich focussen op klanttevredenheid, kwaliteit, afvalreductie, defects per million opportunities (DPMO), etc. Beide partijen focussen op de kernprocessen van een productieplant, met als doel het verbeteren van een huidige situatie. In onze ogen is dit dezelfde dingen alleen iets beter doen.


ISPC Methodiek

ISPC staat voor Integral Scope & Perspective Changes. Met de ISPC methodiek kijken we naar een productie locatie vanuit een Water & Energie perspectief. Onze top-down methodologie beschouwt een productielocatie allereerst op de grootst mogelijke scope, waarbij hoofdzakelijk gefocust wordt op het raakvlak tussen kernprocessen en utilities. Op verschillende niveaus analyseren wij site, plant(s), units, apparatuur en algemene activiteiten, zowel kwalitatief en kwantitatief.

ISPC stelt ons in staat om gegevens te beoordelen met een onpartijdige blik. We gebruiken het om een beeld te vormen van de huidige situatie, waarin gebieden met hoge kosten worden getoond, zonder de beperkingen die zijn opgelegd door eerder werk of proces-eisen.

Sankey units2


Variatie visualiseren

ISPC kan naast het tonen van het jaarlijkse gemiddelde ook worden gebruikt om variërende parameters, het minimum en maximum uit te zetten tegenover de tijd. Hiernaast bieden deze figuren de mogelijkheid om belasting frequentie te tonen en te beoordelen of de proces eisen in overeenstemming zijn met de werkelijke utility consumptie. Het voorspelbaar maken van onvoorspelbare variatie leidt altijd tot een optimalisatiepotentieel.


Gegarandeerd resultaat

Gegenereerde inzichten vanuit verschillende detailniveaus vormen de basis voor optimalisatiemogelijkheden. Vanuit onze ervaring en uitgebreide toolboxen bieden wij oplossingen met betrekking tot energiebesparing en procesoptimalisatie aan, met behulp van “Green Field” idee generatie technieken. Dit resulteert in projecten die variabele en vaste kosten aanzienlijke reduceren voor elke klant.

Comments are closed.