Energie optimalisatie

225397554_ea2e7de08b_z

Water & Energy Solutions voert zowel integrale als specifieke energie-optimalisatieprojecten uit in de procesindustrie. Energie-opimalisatie houdt hier in dat op een duurzame manier de kosten vermindert worden en kapitaal efficiënter wordt ingezet.


 • icoon3Energie Innovatie Studie

  Volledige Water & Energie optimalisatie
  Gebruikmakend van onze integrale top-down methodologie analyseren en modelleren we systematisch het utility-gebruik en hun interactie met kernprocessen. We leveren overzichten van de productielocatie af die gericht zijn op het utility-gebruik. Met de inzichten verkregen uit deze overzichten worden nieuwe optimalisatiemogelijkheden uitgewerkt. 

 • Icoon10sElectriciteitscheck

  Verminder electraverbruik
  Een groot deel van het energieverbuik bij industriele processen komt voort uit het gebruik van elektriciteit. Het evalueren van het type elektromotor, leeftijd, gebruik (continu, discontinu, frequentiegeregeld) en de dimensionering is van belang om het verbruik te verminderen. Op basis van onze expertise van kernprocessen dragen we nieuwe besparingsmogelijkheden op elektriciteit aan.

 • icoon1Koelwatersystemen Check

  Inzicht bieden in complexe koelwatersystemen
  Koelwatersystem worden doorgaans niet beschouwd als grote energieverbruikers. Echter, deze systemen verwijderen energie uit het kernproces en hebben daarnaast energie nodig voor hun werking. Wij bieden een integraal onderzoek van de koelcapaciteit op de productielocatie om de koeling van het kernproces te optimaliseren.

 • icoon5Stoom en condensaatsystemen Check

  Verbeteren energiedistributie
  Stoom en condensaatsystemen worden gebruikt om energie te transporteren binnen de productiesite. Door het evalueren van de energiedistributie, de energievraag van het kernproces en de verliezen die optreden bij de opwekking en het transport van stoom, kunnen we het stoom-condensaatsysteem verbeteren naast het aandragen van energiebesparingsmogelijkheden.


Net dat stapje verder

Op basis van onze ervaring en resultaten zijn wij ervan overtuigd dat 20% energiebesparing te behalen valt voor al onze klanten met behulp van onze Flux Technology. Dit komt doordat we verder gaan dan een traditionele “Energy Scan”. We analyseren niet alleen de opwekking, transport en het gebruik van de utilities, maar we kijken ook naar het raakvlak tussen het kernproces en het utilitygebruik. Doordat we kernprocessen analyseren op basis van hun utility-verbruik worden volledig nieuwe besparingsmogelijkheden gevonden.

Comments are closed.